Skrivestafett

Skrivestafett er en fin metode å bruke til samskriving og tekstproduksjon. Deltakerne deles inn i grupper og samarbeider om å skrive videre på hverandres historier/dokumenter.

Forslag til gjennomføring: Deltakerne får 3-10 minutter til å starte å skrive på et gitt tema, evt. et kapittel eller lignende. Når tiden er ute roterer historiene/dokumentene til neste gruppe som må lese over og fortsette skrivingen der forrige gruppe avsluttet. Slik fortsetter stafetten til historiene/dokumentene er kommet tilbake til gruppen som startet. Aktiviteten kan også gjennomføres som en sprint hvor gruppene for eksempel kun skriver én setning hver, og den kan gjennomføres digitalt når det er hensiktsmessig.