Ansattoversikt


Koordineringsgruppe

Ansatte i avdelingen Koordineringsgruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nestleder i koordineringsgruppen. Rådgiver skoler. Leder prosessnettverk. 996 37 279
Nettverkskoordinator og utviklingsveileder 957 05 310
Leder Nettverk Nordmøre, kommunalsjef 900 75 905
Leder Kompis 73 59 19 55 986 54 728
Imtec 970 27 262