Partsamarbeid

Partsamarbeid, involvering og mobilisering er en helt sentral strategi i satsningen "Sammen skaper vi fremtiden". Flere aktører har bidratt til den teoretiske bakgrunnsforståelsen - både Knut Stranden fra IMTEC og Dag Langfjæran fra KS-konsulent

Partsamarbeidet defineres som et komunikativt samskapingsarbeid mellom alle aktører i og rundt oppvekstsektoren. Disse er både ledere, ansatte, politikere, foreldre, elever, næring, helse, Pedeagogisk psykologisk tjeneste, tillitsvalgte m.m.