Dialogkafé

Denne ligner på World cafe modellen

Framgansmåte:

  • En prosessleder leder møtet.
  • Det settes opp bord med plass til 6 til 8 deltakere. Hvert bord har saks, papir og skrivesaker. Det velges en kafévert til hvert bord
  • Temaene som velges skrives midt på bordet eller på ark
  • Prosessleder gjør rede for valg av temaer. Informerer om at det ikke er tillatt å komme med kritikk av andres ideer og innspill.
  • Deltakerne fordeler seg på bordene, kaféverten ønsker velkommen og oppfordrer deltakerne til å komme med ideer og innspill. Noterer disse på bordet /arket. 12 minutter med ideer og 2 minutter til skifte av bord.
  • På signal fra prosessleder bytter deltakerne bord og samme prosess gjentas. Antall bytter avtales på forhånd.
  • Kafévertene oppsummerer i plenum. Er det flere bord med samme tema, kan vertene samsnakkes og prioritere        ‘
  • Det kan lages et referat fra hvert bord der alle innspill kommer med
  • Som en videreføring kan ideer prioriteres - hva er viktigst å gå i gang med og hvem skal gå i gang med hva.