Louise Stoll - profesjonelle læringsfellesskap

Professor Louise Stoll ved University College London, center for Leadership in Learning, har forsket på hvordan utdanningssystemet kan skape kapasitet for læring gjennom å bygge profesjonelle læringsfellesskap og lærende nettverk. I denne sammenhengen er hun blant annet opptatt av å skape sammenhenger mellom teori og praksis 

Louise Stoll har utviklet en modell for profesjonelle lærende fellesskap.

I Nettverk Nordmøre bruker vi modellen i forbindelse med utvikling av praksis, både på enhets- kommunalt og regionalt nivå.

 

 

 

Kilde: http://www.louisestoll.com/about/bio/