Knut Roald - Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring

Knut Roald er førstelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, og arbeider spesielt med organisasjonslære, ledelse og kvalitetsvurdering i skolesektoren. Han har forska på hva som skal til for at kvalitetsvurdering skal stimulere til organisasjonsutvikling. Roald (2012) ser på hvordan ledelse av utviklende prosesser krever forberedelser, gjennomføring og oppfølging som skiller seg fra tradisjonelt forvaltningsarbeid.

Nettverk Nordmøres tilnærming til den administrative ledelsen i kommunene baserer seg på et læringslogisk perspektiv (Roald, 2012).

Den kommunale, politiske ledelsen er ikke bare en gruppe som skal fortelle skoler og barnehager hva de må gjøre på bakgrunn av politiske vedtak, de skal selv være med på å skape endringen som er nødvendig for at barnehager og skoler skal oppfylle rammeplan og læreplan.

For å lykkes med dette må den administrative ledelsen tenke som en forskningsleder, stille de grunnleggende spørsmålene for å sette andre i arbeid og være medskapende aktør i utviklingsprosesser. En må være tydelig på forventninger, mål og premisser – og være med på å finne ut hvordan skal vi gjøre det.

På denne måten kan den administrative ledelsen modellere det læringslogiske perspektivet som er nødvendig for å sette barnehager og skoler i stand til å utføre nødvendige endringsprosesser.

Kilde: Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget

Artikkelliste