Rike data

Nettverk Nordmøre utvikler praksis i våre enheter og kommuner gjennom bruk av rike data.

Nettverk Nordmøre samarbeider med professor i norsk fagdidaktikk, Henning Fjørtoft ved Institutt for lærerutdanning NTNU, om bruk av rike data. Som et ledd i å bygge kapasitet ønsker vi å se etter spor av endring på alle nivå i organisasjonen. Til dette benyttes numeriske og narrative data (se bilde). Spor av endring gir oss framovermeldinger, som videre skal føre til forbedret praksis i våre barnehager og skoler.

Henning og NTNU leder også prosjektet SKUV. Dette kan du lese mer om her: https://www.ntnu.no/ilu/skuv