Kalender - Hva skjer fremover

Aktiviteter Nettverk Nordmøre 2021.
Datoene i omvendt kronologisk rekkefølge:

Når

Hva

Ansvar/deltakere

Sted

30. nov - 02. des 2021 Desembersamling for fagnettverk Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere ?
25. nov. 2021 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Teams/Krs
17. - 18. nov. 2021 Fagdager IKT Ledere, lærere  og IKT-ansvarlige på enhetene Teams/Krs
26. - 28. okt. 2021 Treningsleir ROLU
- Utv.lærersamling 26. okt.
- Ressursnettverk 26. okt.
- ROLU treningsleir 27. okt.
- Fagnettverk 28. okt.
Utviklingslærere, utviklingsgruppene på enhetene og i kommunene, poltikere, samarbeidspartnere Teams/Surnadal
7. - 9. sept. 2021 Høstsamling for fagnettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Teams/Trh
18. aug. 2021 Nordmørsløftet Alle ansatte i barnehager og skoler Teams
15. juni 2021 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Teams/Aure
25. - 27. mai 2021 Sommersamling for fagnettverket (FAG) Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Teams/Sunndal
24. - 26. mars 2021

Treningsleir ROLU
- Utv.lærersamling 24. mars
- Ressursnettverk 24 mars
- Fagnettverk 24. mars
- ROLU treningsleir 25. mars
- "Eierdag"
 

Utviklingslærere, utviklingsgruppene på enhetene og i kommunene, poltikere, samarbeidspartnere Teams
9. - 10. mars 2021 Fagdager IKT Ledere, lærere  og IKT-ansvarlige på enhetene Teams
02. - 04. feb. 2021 Operasamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Teams
27. jan 2021 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Teams
2. - 4. des. 2020 Desembersamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Tingvoll?
27. nov. 2020 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Sunndal
12. - 13. nov 2020 Fagdager IKT Ledere og IKT-ansvarlige på enhetene Kristiansund
20. - 22. okt. 2020 10. treningsleir ROLU
Oppvekstnettverket
Utviklingsgruppene på enhetene Surnadal
20. okt. 2020 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Surnadal
2. - 4. sept. 2020 Høstsamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere ?
12. august 2020 Nordmørsløftet             
Felles fagdag
Alle ansatte i barnehager og skoler Digital samling
11. august 2020 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Digital samling
26. - 28. mai
2020
Sommersamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Digital samling
20. mai 2020 Utviklingslærersamling Utviklingslærere Digital samling
26. mars
2020
Eiersamling Politikere
Rådmenn/kommunedirektører
Kommunale utviklingsgrupper
Surnadal
25. mars
2020
9. treningsleir ROLU
Oppvekstnettverket
Utviklingsgruppene på enhetene Surnadal
24.mars
2020
Samling for evaluerings- og prosessnettverket   EVA og PRO Surnadal
19. - 20. mars
2020
Fagdager IKT Ledere og IKT-ansvarlige på enhetene Surnadal
11. - 13. feb.
2020
Operasamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Kristiansund
29. januar
2020
Utviklingslærersamling  Utviklingslærere Kristiansund
3.-5. des. 2019

Desembersamling

FAG-nettverkssamling

Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere  
20. nov 2019 Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere  
22.-24. okt. 2019 8. treningsleir Oppvekstnettverket Utviklingsgruppene på alle skoler og barnehager Kristiansund

23. okt.   

2019

Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere  
3.-5. september 2019 Høstsamling for FAG-nettverket Alle ansatte innen oppvekst på kommunenivå + HTV + PPT-ledere Trondheim
15. august 2019

Nordmørsløftet               Felles planleggingsdag DEKOM/REKOM

Alle ansatte i BHG/GSK Surnadal, Sunndal, Aure
14. august 2019 Nettverkssamling for utviklingslærere DEKOM/REKOM Utviklingslærere Surnadal
27.-29. mai 2019

Sommersamling 

FAG-nettverket

FAG-nettverket Evalueringsnettverket

Prosessnettverket

Kristiansund
30. april 2019

Nettverkssamling

DEKOM og REKOM

Utviklingslærere  
25.-27. mars 2019 7. treningsleir i oppvekstnettverket Utviklingsgrupper på alle barnehager og skoler Surnadal

5.-6. februar 2019

Operasamling

FAG-nettverket Evalueringsnettverket

Prosessnettverket

Kristiansund

29. januar, 2019 Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere Kristiansund

8. januar 2019

ICSEI

 

 

Representanter fra ulike aktører/kommuner

Stavanger

 
 

Kontaktinformasjon

Astrid Mogstad Høivik
Leder Nettverk Nordmøre, kommunalsjef Surnadal kommune
E-post
Mobil 90 07 59 05
Else Brit Gaupset
Prosjektmedarbeider, Gjemnes kommune
E-post
Mobil 98 65 37 89