Kalender - Hva skjer fremover

Aktiviteter Nettverk Nordmøre høsten 2018 - våren 2019

Trykk på bildet for å forstørre:

Klikk for stort bilde 

 

Datoene i omvendt kronologisk rekkefølge:

Når

Hva

Ansvar/deltakere

Sted

26. - 28. mai
2020
Sommersamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Smøla
26. mars
2020
Eiersamling Politikere
Rådmenn/kommunedirektører
Kommunale utviklingsgrupper
Surnadal
25. mars
2020
9. treningsleir ROLU
Oppvekstnettverket
Utviklingsgruppene på enhetene Surnadal
24.mars
2020
Samling for evaluerings- og prosessnettverket   EVA og PRO Surnadal
19. - 20. mars
2020
Fagdager IKT Ledere og IKT-ansvarlige på enhetene Surnadal
11. - 13. feb.
2020
Operasamling for FAG-nettverket Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere Kristiansund
29. januar
2020
Utviklingslærersamling  Utviklingslærere Kristiansund
3.-5. des. 2019

Desembersamling

FAG-nettverkssamling

Barnehage- og skolefaglige ansvarlige, inkl. HTV og PPT-ledere  
20. nov 2019 Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere  
22.-24. okt. 2019 8. treningsleir Oppvekstnettverket Utviklingsgruppene på alle skoler og barnehager Kristiansund

23. okt.   

2019

Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere  
3.-5. september 2019 Høstsamling for FAG-nettverket Alle ansatte innen oppvekst på kommunenivå + HTV + PPT-ledere Trondheim
15. august 2019

Nordmørsløftet               Felles planleggingsdag DEKOM/REKOM

Alle ansatte i BHG/GSK Surnadal, Sunndal, Aure
14. august 2019 Nettverkssamling for utviklingslærere DEKOM/REKOM Utviklingslærere Surnadal
27.-29. mai 2019

Sommersamling 

FAG-nettverket

FAG-nettverket Evalueringsnettverket

Prosessnettverket

Kristiansund
30. april 2019

Nettverkssamling

DEKOM og REKOM

Utviklingslærere  
25.-27. mars 2019 7. treningsleir i oppvekstnettverket Utviklingsgrupper på alle barnehager og skoler Surnadal

5.-6. februar 2019

Operasamling

FAG-nettverket Evalueringsnettverket

Prosessnettverket

Kristiansund

29. januar, 2019 Nettverkssamling DEKOM/REKOM Utviklingslærere Kristiansund

8. januar 2019

ICSEI

 

 

Representanter fra ulike aktører/kommuner

Stavanger