World Cafe

Worldcafé metoden – til dialog, ideutvikling og kunnskapsdeling i grupper. Metoden har mange likhetstrekk med både Gallerivandring IGP og Karusell, men denne er friere i sin form.

 

Bilderesultat for world cafe

World café er en metode til at skape dialog, ideutveksling og kunnskaping i grupper. Dens enkle form gjør det mulig å involvere alt fra 10 til 1000 personer. Mennesker har i gjennom århundre møttes og delt ideer og innsikter ut fra samme ånd som World Café, men metoden er blitt formalisert af Juanita Brown og David Isaacs I 1995. Cafe-metaforen skal tas helt bokstavelig. Rommet er utformet som en kafé med små borde a 3-5 personer. Få deltagere pr. bord er best for at skape dype samtaler, hvor alle deltager. Der er 3 runder av ca. 20 minutters varighet. Man vælger selv hvor man vil sidde. Efter hver runde skal man finne et andet bord med nye folk.  På den måte vil deltagerne inspirere hverandre på kryss og tvers og komme dypere i emnet. Formålet er at forbinde forskjellige perspektiver og la dem befrukte hverandre.

I denne sammenheng vil emnene ofte være være: visjon, misjon og verdier. Et emne pr. bord

Fundamentet i World Café er:

 • Et klart formulert spørsmål eller emne. Konteksten skal være klar for deltagerne.
 • Et gjestfritt rom og atmosfære med borde + papirduker
 • Gode bordverter der sørger for at alle lytter til hverandre og at der forekommer en felles udforskning af temaet.

Ved hvert bord vil en person blive bedt om å være bordvert og sidde ved bordet gjennom hele seansen. Bordverternes rolle er:

 • Å oppfordre deltagerne til å nedskrive ideer, tegne etc. på papirduken. Bordverten tar også selv noter på duken.
 • Å sørge for at alle bidrar. Vær anerkjennende og spør inn til ideene!
 • Når en ny gruppe kommer til bordet forteller bordverten kort hva den tidligere gruppe hadde av ideer
 • Verten fremlegger til sist utbyttet av de 3 runder    

 

   Cafe – etiketten, som gjeller for alle deltakerne er slik:

 1. Fokuser på det viktige
 2. Delta med dine ideer og erfaringer
 3. Tal fra hjertet og lytt til de andre og bli klokere
 4. Link ideene sammen
 5.  Lytt sammen med gruppene efter dypere tema, inndsikter og spørsmål

 

Gode lenker om metoden: