Venndiagram

Verktøy en bruke når en feks. vil sammenligne to områder og finne likheter/ulikheter - lære av hverandre og bli kjent med hverandres områder.

Det er to grupper med deltakere. Feks fra barnehage og skole. hver gruppe får i oppgave å lage en presentasjon av hver deres lærerplan og fortelle hvorfor denne gir fantastiske muligheter for å skape utvikling og læring hos barna/elevene. 

Deretter stiller alle deltakerne seg opp i rommet og går ut for å finne noen fra den andre gruppen å fortelle dette til. Begge utveksler overbevisninger. Dette gjentas 3-4 ganger til man har hørt forskjellige versjoner av den andre gruppens fortellinger. Nå kan man mer om sitt eget område fordi man har satt ord på det så en utenforstående skal forstå og man har fått godt innblikk i de andres arbeid. På den måten vil man også se hva som sammenfaller og hva som er forskjellig.  

Metoden kan visualiseres som to sirkler som overlapper, eller som et trekolonnenotat. Om en velger det siste alternativet kan en legge til rette for samskriving digitalt, for eksempel i OneNote eller Padlet.

Eksempel: Sammenligne Ny overordnet del for skole og Ny rammeplan i barnehagen, for å finne hva som er felles. På denne måten kan en jobbe med det felles verdigrunnlaget for barnehage og skole.