To ønsker og en stjerne (positivtt og forbedring)

Metode for å fokusere på positive elementer samtidig som en ser områder til forbedring. Brukes ofte etter et møte/aktivitet, som evaluering, men kan i prinsippet brukes både før under og etter aktiviteter. 

  • Hver deltaker noterer ned på gule lapper, 2 positivt man ønsker å bevare og 1 områder til forbedring
    • Nå kan lappen henges på utgangsdøren, hvis man ikke har mer tid (så samordnes disse) - ellers kan man fortsette som under og få et større utbytte:
  • Deltakerne deles i grupper på 2 - 3. Ved rekkeframlegg presenteres synspunktene og lappene limes på ark på bordet i rett kolonne
  • Gruppen prioriterer
  • Hver gruppe går sammen med en annen, slik at det blir 4-6 deltakere. Gruppene presenterer sine prioriteringer. Gruppen prioriterer
  • Resultatene legges fram i plenum eller leveres inn 

Fordelen ved å ta seg god til til dette er at gruppen får lyttet og snakket seg sammen - og prosesslederne kan validere funn i forhold til hav som er viktig og hva som er mindre viktig å ta tak i.  

 

Positivt    Forbedring