Mentimeter

Mentimeter er et enkelt, digitalt responsverktøy som inviterer personalet, elever eller andre til å delta aktivt i møtet/undervisningen.

 

Verktøyet tillater åpne spørsmål der deltakerne kan skrive inn hva de mener om noe, eller hva de vet om et tema.


Verktøyet gir også mulighet for å spørre deltakerne om de er enige eller uenige i et utsagn. Dette kan være for å finne ut hva de mener om en sak eller som et utgangspunkt for diskusjon om holdninger siden svarene er anonyme.

Verktøyet kan også brukes til å kontrollere kunnskap eller sjekke at deltakerne har forstått det som er gjennomgått.

Her administrerer du mentimeter: www.mentimeter.com
Her svarer du på en mentimeter: www.menti.com

Noen fakta:

  • Tillater åpne spørsmål og spørsmål med alternative svar.
  • Ansvarlig må opprette en bruker og lage spørsmålene på sitt brukerområde.
  • Deltakerne må gå inn på nettadressen menti.com for å svare/stemme.
  • Det er mulig å bruke nettleser på mobiltelefon eller datamaskin uavhengig av operativsystem.
  • Gratisversjonen tillater maks to sammenhengende spørsmål, men det er mulig å opprette flere unike spørsmål.
  • Svarene er helt anonyme og man kan velge å vise eller skjule svarene.
  • Svarene lagres hos den ansvarlige og kan brukes om igjen, eller man kan hente tidligere spørsmål.

 

Kilde: https://home.uia.no/elimd/verktoykasse/mentimeter/