Karusell

Metode for å utvide kunnskap gjennom å utforske ulike tema eller problemstillinger. Brukes på stor gruppe, som deles opp i mindre (3 - 6 personer per gruppe). 

Prosesslederen henger opp eller legger ut plakater og deler opp gruppene. Det står forskjellige tema på hver plakat. 

Slik gjør du det:
Den store gruppa deles opp mindre grupper, lik antallet plakater/bord med flipover-ark. Hver gruppe utstyres med flere tusjer, slik at flere kan skrive. Hver gruppe skal stille seg ved én plakat. Innenfor en gitt tid skal gruppen føre opp så mange stikkord/aspekter de kan innenfor det gitte temaet. Det er viktig med tidsbegrensning for å forsterke følelsen av lek, og sørge for at ikke alle forslag kommer med de første gruppene. Man kan for eksempel bruke fem minutter per plakat. Når tiden er ute går gruppen til neste plakat ser over hva som allerede er skrevet der og tilføyer deres ideer og tanker. Når alle gruppene har vært innom alle plakatene, vil man ha mange innspill på hvert tema. Disse plakatene kan gjerne bli hengende et annet sted hvor de er synlige for mange, og brukes i videre arbeid.

Denne metoden har også en variant der to grupper er ved samme bord. Den ene gruppen jobber med oppgaven mens den andre gruppen lytter oppmerksomt og forsøker å forstå. Når man skifter bord bytter gruppene roller så de som lyttet nå jobber og vise versa. Da får man metablikket og trener på å stille seg som observatør og den læring det gir i motsetning til å skulle jobbe, ta stilling, snakke, produsere.

Karusell kan også organiseres digitalt, for eksempel med inndelinger i OneNote eller i Padlet.