Kahoot

Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform, basert på flervalgsoppgaver.

Kahoot! Er først og fremst tenkt som læringsstøtte i klasserommet, men kan også brukes som metodikk inn mot andre grupper, hvor læring er målet.

Her er lenke til kahoot: https://kahoot.com/.

Kahoot

Kahoot! kan brukes som læringsstøtte for å teste hvor langt hver elev har nådd i forhold til oppsatte læringsmål, til å identifisere elevenes styrker og svakheter. Kahoot! kan også brukes til å identifisere områder hvor eleven vil ha mer nytte av én-til-én-undervisning, mer utfordrende læringsmuligheter, eller en gjennomgang av grunnleggende kunnskap for det aktuelle emnet.

Mer erfarne brukere integrerer Kahoots! i undervisningen for å introdusere nye emner, utvide kunnskapene, repetere kunnskap før eksamen, spille mot klasserom rundt om i verden, undersøke meninger, samle innsikt, legge til rette for diskusjon, eller for å belønne og få opp ny energi blant elevene.

De fleste Kahoots!-brukerne pr. 2016 er studenter og lærere i-klasserom, men plattformen blir stadig oftere brukt i skoler, universiteter og etterutdanning. Bedrifter bruker også kahoot! til opplæring på arbeidsplassen. Kahoot! er designet for å være lett å bruke, fengende og engasjerende.

Kahoot! er bygget for sosial læring, der elevene skal samles rundt en felles skjerm. Kahoot! tar utgangspunkt i barn og unges kjennskap til sosiale media og spill, og deltagerne kan bruke mobil for å delta. I en typisk klasseromssituasjon vil man bruke nettbrett, interaktiv tavle, eller en dataskjerm.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kahoot!