Heissamtale

Brukes som metodikk for kjapt og presist å dele synspunkter/tema med andre, for å utvikle ny kunnskap. 

Metoden kalles heissamtale, fordi den nettopp kan minne om en "typisk heissamtale", hvor en møter en ukjent person og på kort tid må presentere hvem en er, evt. et budskap eller et tema. I løpet av den korte tida må en kunne skape interesse hos den andre for det en presenterer. Når heisen stopper og det kommer inn nye personer, starter ofte nye samtaler.

I praksis gjennomføres sjelden denne samtalen fysisk i en heis, men en kan visualisere denne samtaleformen ved å "mingle" og gå fra person til person og gjennomføre korte samtaler. dette er en måte å bli bevisst seg når man plutselig har en sjanse for å snakke med en innflytelsesrik person, feks. rådmannen eller andre man har lyst til å fortelle noe viktig - noe an brenner for og få løftet opp i lyset. Viktig å være to the point og at budskapet fenger med en gang - drop lange innledninger.

Foregår på denne måten:

Samtale i par. De to deltakerne i paret får ett minutt hver for å presentere si sak til den andre. En kan enten ta utgangspunkt i to ulike tema, eller velge det samme temaet for alle deltakerne.

  • Alle deltakere reiser seg opp og stiller seg på gulvet.
  • Gå sammen to og to.
  • Prosessveileder starter tida, to minutter per samtale.
  • I løpet av de to minuttene: Ett minutt hver til å presentere sitt tema/sin tilnærming. 
  • Etter at to minutter har gått sier prosessveileder fra og deltakerne finner en ny samtalepartner.
  • Gjentas så mange ganger som en har tid til, for eksempel fire samtaler.

OBS: det kan være lurt å legges inn en liten evaluering etter hver samtale for å få feedback på hvordan dette virket og justere sin tale til neste omgang - forbedring.

Det er viktig at prosessveileder passer klokka, sikrer at det rulleres og at tiden holdes.

Eksempel: Bruk knytt til å presentere innhold i Fagfornyelsen og Ny Rammeplan for barnehage.