Gjort - lært - lurt

Hensikten er å lære av egen praksis for å bli enda bedre neste gang.

GLL-metoden er en måte å skrive logg på, knyttet til kollektiv evaluering og refleksjon. Når man benytter et slikt skjema, ser man på hendelsen med et utenfrablikk.

GLL-skjemaet kan også brukes som et dokumentasjonsverktøy.