Gavepakkemetoden

Gavepakke metoden brukes når vi har flere "bilder" som skal flettes sammen til ett, som feks. når vi laget et felles kommunalt eller regionalt bilde.

I bildeskapingsprosesser jobbes det til å begynne med i flere mindre grupper på 4-5 personer. Hver gruppe lager da sine egne bilder av fremtiden. Disse trenger vi å flette sammen underveis for å få et felles bilde. I første omgang lar man gjerne to og to grupper gå sammen for å lage et nytt felles bilde som innehar alt det som er i begge bildene til sammen - da er gruppestørrelse på ca 8-10 pers. Dette kan man gjøre en enkelt gang når gruppene er små, men når gruppestørrelsen blir for stor er dette en uhensiktsmessig metode. Det er her gavepakkemetoden kommer til nytte.

Om en har to bilder (laget av to grupper) som skal flettes sammen og gruppene er store, så tar man en bunke med postit-lapper, velger en "mottaker" og en "giver" i hver gruppe. Resten av gruppemedlemmene er gaveoverrekkere. 

Nå skriver giveren på hver gruppe ned et og et emne på postit-lappene og sender gaveoverrekkerne avgårde til den andre gruppen for å levere over "gavene" i form av en postit-lappe med et fremtidsemne skrevet på. De går til gavemottakkeren i den andre gruppen som mottar gaven. Han takker og sjekker om emnet allerede er i eget fremtidsbilde, hvis det er så legger han postit-lappen til side, hvis ikke så skriver han inn emnet i eget bilde. Gaveoverrekkeren går tilbake til egen gruppe for å hente flere gaver og slik fortsetter gavepakkelegen til alle emnene er gitt over til den andre gruppen. Til slutt har man da to like kopier av samme bilde med de sammen emnene på begge. Begge bildene representerer det felles fremtidsbildet for alle deltakerne.