Gallerivandring

Metode for å vise frem resultat av et arbeid (gjerne for inspirasjon for videre arbeid). Kombineres fint med feks. IGP, som en måte å gjennomføre plenumsdelen.

Denne metoden kan både brukes til å vise frem arbeidet til forskjellige grupper eller enkeltpersoner. Det er forskjellige måter å organisere vandringen på om det er grupper- eller individuell fremvisninger. 

Individuell arbeid:

Alt etter hvor mange deltakere det er med deles vandringen opp i 2-4 omganger. Da vil 1/2 delen  (1/3 eller 1/4) av deltakerne presentere først mens de andre går rundt i grupper og ser på arbeidet/presentasjonene. I andre runde er det den andre 1/2 delen (1/3 eller 1/4) som presenterer sitt arbeid.

Gruppearbeid:

Når det er gruppearbeid som vises frem kan alle grupper presentere sitt arbeid samtidig, ved at en representant blir ved gruppen og tar ansvar for å møte de besøkende. Det deles fortsatt opp i mindre grupper som vandrer rundt på skift og har en dialog med de som presenterer arbeidet. Skiftet gjøres ofte på tid.