Fishbowl-metoden

Fishbowl- metoden er en metode hvor grupper kan aktivt delta og bidra i refleksjoner, med mål om læring. fishbowl 2fishbowl 2

Metoden kan for eksempel brukes til evalueringer eller i situasjoner hvor man skal snakke seg til forståelse. Målgrupper: Alle grupper, for eksempel personalgrupper eller elevgrupper.

Du kan lære mer om metoden her: https://www.youtube.com/watch?v=xkWl9b0FZSE

fiskebolle 4