Oppvekstnettverk

Oppvekstnettverket består av utviklingsgruppene ved alle barnehager og skoler i alle kommuner i Nettverk Nordmøre, inkludert HTV-er, samt PPT-ledere og samarbeidspartnere.

På treningsleirene som vi gjennomfører møtes oppvekstnettverket.