Sammen skaper vi fremtiden

Siden 2016 har Nettverk Nordmøre arbeidet sammen om en felles fremtidssatsning, som alle aktiviteter springer koordinert ut fra. Denne satsningen kaller vi "Sammen skaper vi fremtiden". Den er nøye beskrevet i våre prosessdokumenter og rapporter, som finnes under eget fanepunkt. 

I vedlagte brosjyre finnes det kortfattet informasjon om satsningen: