Mo oppvekstsenter

Lokalisering

Mo skule ligg fint plassert mellom åker og eng ca.15 km nord for Skei sentrum, på same område som Mo barnehage.

Organisering

Skulen er ein del av Mo oppvekstsenter og har ca 35 elevar frå 1.-7. trinn.

Særpreg

Skulen er omkransa av flotte friområde, med gangavstand til elv og skog. Vi har eit friluftsområde som vert flittig bruka til turar. Samstundes brukar vi nærmiljøet vårt aktivt gjennom året.

Kontaktinformasjon

Mo oppvekstsenter
Telefon 71 65 77 10
Linda Aasbø Kvande
Einingsleiar Mo oppvekstsenter
E-post
Mobil 909 64 874
Eva Dalsegg
Rektor Mo skule
E-post
Mobil 970 38 594