Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betales av felte dyr, av hjort og elg. Viltnemnda fastsetter satsene hvert år.

Fellingsavgiftene for 2018 er slik:

Voksen hjort: 360 kr pr. felte dyr.    Hjort kalv: 200 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 500 kr pr. felte dyr.        Elg kalv: 260 kr pr. felte dyr.

 

For dei hjorteviltområda som har reglar om skrapdyr og nedklassifisering av dyr i sine bestandsplanar blir det innført slik ordning:

  • For kalv som blir klassifisert som skrapdyr skal det betalast fellingsavgift på ordinær måte, men denne blir etter søknad refundert av kommunen. Dette gjelder både skrapdyr av hjortekalv og elgkalv.
  • For ungdyr som blir nedklassifisert til kalv skal det betalast fellingsavgift for «vaksne dyr». Men differansen mellom «vaksen dyr avgift» og «kalv avgift» kan etter søknad bli refundert av kommunen. Dette gjelder ungdyr både av hjort og elg.