Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta arbeider for å fremje psykisk og fysisk helse, gode sosiale miljøforhold og førebyggja sjukdommar og skadar. Skulehelsetenesta skal og hjelpe til slik at elevane tek best mogeleg vare på eiga helse, og i samarbeid med elevane sjølve, føresette og lærarar hjelpe til for å sikre eit trygt og godt arbeidsmiljø for elevane.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt, og helseopplysningar blir ikkje gjeve til skulen utan at elev/føresette samtykkjer til det.

 

Klikk for stort bilde

 


 

 

Tilbod om opa trefftid:

Øye Skule:
Opa trefftid torsdag 11.00-13.00.
 

Surnadal ungdomsskule:
Opa trefftid torsdag 10.00-12.00.


Surnadal videregåande skule:
Opa trefftid måndag 10.00-13.00.


Surnadal vaksenopplæring:
Opa trefftid måndag 10.00-13.00.

 

Kvar skule har si helsesøster:

Øye skule Bodil Nes 482 25 149
Todalen oppvekstsenter Hildegunn K. Andersen 482 14 672
Stangvik oppvekstsenter Hildegunn K. Andersen 482 14 672
Bæverfjord/Bøfjorden oppveksts. Bodil Nes 482 25 149
Mo oppvekstsenter Bodil Nes 482 25 149
Surnadal ungdomsskule Heidi E. Fiske 481 83 652
Surnadal videregåande skule Berit Moan Møkkelgård 468 78 259
Surnadal vaksenopplæring Marianne Hansen 990 97 797

 

Program:
 

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80
Heidi Elnes Fiske
Leiande helsesøster
E-post
Mobil 481 83 652
Hildegunn Kvendset Andersen
Helsesøster
Mobil 482 14 672
Bodil Nes
Helsesøster
E-post
Mobil 482 25 149