Overtakstnemnd for eigedomsskatt

Overtakstnemnd for eigedomsskatt
Overtakstnemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Personlege medlemmar
Palmer Vikan Kjell Runar Polden
Olav Bergheim Lars Inge Kvande
Janne Husby Haugen Tove Naterstad
P. K. Øye Anton Brusethaug
Annett Ranes Liv Astrid Gjengstø