Forliksrådet

Forliksrådet er administrert av Politiet, Surnadal og Rindal lensmannskontor, Skeivegen 5. Tlf. 71658750.

Forliksrådet
Forliksrådet
Medlemmar Vara Møtefullmektigar
Bernt Venås (Rindal) Jon Arne Nordvik
(Rindal) Ingebrigt G. Moen Irene Furuhaug
Oddvar Væge (leiar) (Rindal)