Eldrerådet

Eldrerådet har 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Eldrerådet skal veljast av kommunestyret. Pensjonistforeiningar har rett til å komme med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av medlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. Eldrerådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast mellom pensjonistane. Vala gjeld for den kommunale valperioden.

Eldrerådet
Eldrerådet
Medlemmar Varamedlemmar
Johannes J. Vaag (leiar) Ingeborg Bruset
Randi Sogge Jorunn Bævre
Olav Jostein Holten, nestleiar Lisbet Ranes
Jorunn Ness Brit Nordvik
Helge Røv