Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)

TMN har som arbeidsområde å handsame kommunaltekniske spørsmål som bustadbygging, energi og samferdsel, og planarbeid for sektoren.
 

TMN arbeider også med miljøsaker og saker etter innlandsfiskelova og friluftslova.

TMN er kommunen sitt faste utval for plansaker etter plan- og bygningslova, og i tillegg hamnestyre, brannstyre og elvaforbyggingsnemnd.

TMN har ansvaret for å handtere saker etter jord-, skog- og konsesjonslova.

TMN har ansvaret for oppgåver som naturleg ligg til ei trafikktryggingsnemnd, og er dessutan tilsynsnemnd for kommunale eigedommar som etter lov og vedtak ikkje er lagt til andre.

TMN har ansvaret for Vaulen på Nordmarka.

Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)
Namn Parti
Odd Asbjørn Bævre, leiar Arbeiarpartiet
Rita Helen Aarnes, nestleiar Arbeiarpartiet
Jonny Melkid Arbeiarpartiet
Erik L. Moen Miljøpartiet dei grøne
Margrethe Svinvik Senterpartiet
Einar Grønnes Senterpartiet
Tor Rune Halset Høgre

TMN Vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Ann Grete Gravvold Arbeiderpartiet
Oddvar Melkild Væge Arbeiderpartiet
Annett Ranes Arbeiderpartiet
Olav Bergehim Arbeiderpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeiderpartiet

 

Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 5-6
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Ragnar Halle Senterpartiet
Liv Røkkum Grimsmo Senterpartiet
Oddvar Mikkelsen Senterpartiet
Tove Mogstad Senterpartiet
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 7
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 7
Vara 7 Parti
Ola Magne Nordvik Høgre
Mary Moen Høgre
Marit Skogan Hyldbakk Kristeleg folkeparti