Hovudutval for oppvekst (OPP)

Hovudutval for oppvekst har barnehage, grunnskule, vaksenopplæring og planarbeid for oppvekstområdet som arbeidsområde.  Medlemane frå hovudutvalet sit også i samarbeidsutvala i barnehagane, og i samarbeids- og skulemiljøutvala ved oppvekstsentra og grunnskulane.

Hovudutval for oppvekst (OPP)
Hovudutval for oppvekst (OPP)
Namn Parti
1. Rakel Polden, leiar Arbeidarpartiet
2. Annett Ranes Arbeidarpartiet
3. Ella Bolme Arbeidarpartiet
4. Reidar Brøske, nestleiar Arbeidarpartiet
5. Bernt Venås Senterpartiet
6.Tove Mogstad Senterpartiet
7. Mali Hildrun Gravvold Settem Kristeleg folkeparti
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 1-4
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Helge Røv Arbeidarpartiet
Kjell Gunnar Polden Miljøpartiet dei grøne
Johanna Magdalena Hyldbakk Arbeidarpartiet
Oddny Hoem Arbeidarpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
OPP vara 5-6
OPP vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Janne Husby Haugen Senterpartiet
Lars Settemsdal Senterpartiet
Håvard Fiske Senterpartiet
Nils Håvar Øyås Senterpartiet
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 7
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 7
Vara 7 Parti
Britt May Hollås Høgre
Vidar Wilhelmsen Rygh Kristeleg Folkeparti
Espen Røv Høgre