Kartverket har vedteke følgjende namn: Røen (gnr. 112), Røsetra (seter under gnr. 112), Røelva (bekk), Røslia (bnr 118/6), Røslia (li, gnr. 47) og Skabekken (bekk på Bølandet).

Todalen

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

I medhald av plan- og bygningslova §§ 9-3 og 11-15 har Surnadal kommunestyre, i møte 25.05.2018 i sak 38/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre, for sitt område.

Vedtaket kan ikkje påklagast.

Meir informasjon og plandokument finn du her.