Ansattoversikt


Styringsgruppe

Ansatte i avdelingen Styringsgruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstleder, Tingvoll kommune 957 05 310
Rådgiver, Kristiansund kommune 71 57 41 06
Enhetsleder skole, Aure kommune 934 32 462
Skolesjef, Sunndal kommune 970 32 471
Prosjektmedarbeider, Gjemnes kommune 986 53 789
Pedagogisk rådgiver, Surnadal kommune 986 62 811
Enhetsleder barnehage, Gjemnes  kommune 970 27 488
Barnehagefaglig ansvarlig, Smøla kommune
Rådgiver, Kristiansund kommune 482 84 415
Leder Nettverk Nordmøre, kommunalsjef Surnadal kommune 900 75 905
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Smøla kommune 901 94 236
Kommunalsjef, Smøla kommune 995 63 267
Rådgiver IKT, IKT Orkide Oppvekst 909 36 477
Fagsjef oppvekst, Averøy kommune 936 23 569
Barnehagesjef, Sunndal kommune 906 57 095
PP-leder Surnadal og Rindal kommune 915 73 737